História

December 1991 -Vznik firmy: LUX – Štefan Michalič - firma poskytuje upratovacie služby pre organizácie a široký okruh obyvateľstva. Služby poskytuje jednorázovo alebo pravidelne na základe zmluvne uzatvoreného odberateľsko-dodávateľského vzťahu.
 
September 1995 Autorizovaný Predaj a servis čistiacej techniky Kärcher 
 
Február 2002 - Zmena právnej subjektivity: LUX Prešov, s.r.o.

Štruktúra firmy:
 • Konateľ - riaditeľ
 • Vedúci upratovacích služieb
 • Vedúci zákazkového servisu
 • Vedúci dopravy a MTZ
 • Personálna a mzdová pracovníčka
 • Ekonomická účtovníčka
 • Servisný technik
 • Predajcovia a poradenský servis
 • Zamestnanci v pracovnom pomere prevádzajúci upratovacie a čistiace práce: 74 pracovníkov

Všetky služby a práce vykonávajú školení pracovníci, ktorí boli poučení o BOZP a PO. Svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov preukazujú na požiadanie odberateľa. Zamestnanci majú veľmi dobrú pracovnú disciplínu a vynikajúce pracovné podmienky, o čom svedčí aj nízka fluktuácia zamestnancov.

November 2004 - Zavedenie manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000

September 2007 - Ukončenie stavby administratívno-predajného objektu

December 2010 - Zavedenie manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004

Október 2013 – rozšírenie sortimentu o značku Lavor, Numatic a Kleen

Máj 2014 – rozšírenie sortimentu o značku Sprintus a Mont-clean

August 2015 – rozšírenie predajných priestorov, servisných priestorov, skladových priestorov, priestor na čistenie kobercov, sušenie kobercov, ručná autoumývarka

December 2015 - rozšírenie sortimentu o značku Stolzenberg

2016 – vybudovanie samoobslužných boxov autoumývarky, vysávania a tepovania


Firma LUX Prešov, s.r.o. má poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v renomovanej poisťovni Generali a.s.
Lux Prešov, s.r.o

Bardejovská č. 5, Prešov

 • Pondelok: 08:00 - 16:30
 • Utorok: 08:00 - 16:30
 • Streda: 08:00 - 18:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:30
 • Piatok: 08:00 - 16:30
 • Sobota: zatvorené
 • Nedeľa: zatvorené

 • +421 51 77 10 809
 • lux-presov@lux-presov.sk